מחשבון משקל

‏ft ‏in ‏mm ‏cm ‏m
‏lb ‏kg

מחשבון זה נועד לחשב משקלים תאורטיים. עקב גורמים שונים, משקל זה עלול להיות שונה משמעותית מהמשקל בפועל.