מחשבון משקל

‏ft  ‏in  ‏mm  ‏cm  ‏m 
‏lb  ‏kg

מחשבון זה נועד לחשב משקלים תאורטיים. עקב גורמים שונים, משקל זה עלול להיות שונה משמעותית מהמשקל בפועל.

Google Play iTunes

בקש הצעת מחיר

* מציין שדה נדרש
solve