Warunki

Service Steel Aerospace ("SSA") udostępnia tę stronę internetową w celach informacyjnych. Korzystając z niej, zgadzasz się na następujące warunki:

Prawo własności intelektualnej

SSA posiada prawa autorskie do wszystkich materiałów zawartych na tej stronie internetowej i zachowuje prawo własności do materiałów chronionych prawem autorskim zamieszczonych na tej stronie i wszelkich pozostałych materiałów z tej strony. SSA jest także właścicielem znaków towarowych, znaków usługowych i szaty graficznej ("Znaki towarowe") umieszczonych na tej stronie. Żaden z zapisów na tej stronie internetowej nie może być interpretowany jako licencja na użytkowanie Znaków towarowych. Stosowanie Znaków towarowych zamieszczonych na tej stronie przez osoby trzecie jest niedozwolone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Choć SSA dokłada wszelkich starań, by na stronie publikowane były dokładne i aktualne informacje, przedstawione na niej informacje mogą zawierać niedokładności techniczne lub inne błędy. Informacje tu podane są przedstawione w stanie, w jakim są, i nie są objęte jakiegokolwiek typu gwarancją, wyraźną lub dorozumianą, w tym między innymi gwarancjami przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub gwarancją nienaruszania praw. SSA nie gwarantuje i nie składa jakichkolwiek oświadczeń dotyczących korzystania lub wyników korzystania z informacji podanych na tej stronie w kontekście poprawności, dokładności, terminowości, niezawodności lub innych czynników. Przed wykorzystaniem jakichkolwiek informacji przedstawionych na tej stronie zalecamy potwierdzenie ich dokładności. Należy zakładać, że informacje są aktualne na dzień ich opublikowania na stronie internetowej. SSA nie ma zamiaru aktualizowania i w szczególności zrzeka się obowiązku aktualizacji informacji zawartych w dziale aktualności i wydarzeń oraz w innych miejscach tej strony internetowej.

Ani SSA, ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie, generowanie lub dostarczanie tych stron internetowych nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe, pośrednie, szczególne lub karne szkody wynikające z dostępu do tej strony internetowej lub korzystania z niej. SSA nie gwarantuje, że funkcjonowanie strony będzie nieprzerwane i wolne od błędów oraz że strona lub serwer, na którym została umieszczona, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

SSA może modyfikować tę stronę internetową, w tym niniejsze warunki korzystania, w dowolnym momencie i bez zawiadomienia.